Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Etikprövningsnämnden

I Sverige är det lag på att viss forskning måste genomgå etikprövning innan den får påbörjas. Prövningen sker i sex regionala etikprövningsnämnder (REPN). Nämnderna är självständiga myndigheter och har sina respektive kanslier i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala, Umeå och Stockholm.

Utöver en ordförande, som är domare eller före detta domare, består varje avdelning av femton ledamöter. Tio av dessa är forskare och fem företräder allmänna intressen. Av forskarna utses en till vetenskaplig sekreterare och har i egenskap av detta ansvar att tillsammans med ordföranden att bereda och handlägga ärenden.

Den regionala etikprövningsnämnden i Lund består av tre avdelningar. Medan två av dessa enbart hanterar medicinsk forskning, har den tredje avdelningen till uppgift att hantera övrig forskning. I praktiken prövas en del medicinsk forskning också i denna tredje avdelning. Observera att det är etikprövningsnämnden som avgör vilken avdelning som har att behandla en viss ansökan.

Jämte de regionala nämnderna finns det en central etikprövningsnämnd (CEPN) vars huvuduppgift att pröva eventuella överklaganden av de regionala etikprövningsnämndernas beslut. Utöver en ordförande består denna nämnd av sex ledamöter, av vilka fyra är forskare och två företräder allmänna intressen.

Sidansvarig:

Etikprövningsnämnden

Vill du komma i kontakt med Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Kontaktuppgifter till deras kansli hittar du på deras hemsida.

REPN i Lund

Har du frågor?

Har du frågor som gäller det forskningsetiska regelverket? Som anställd vid Lunds universitet kan du då vända dig till forskningsetik [at] lu [dot] se.