Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

När behövs etiskt tillstånd?

Kravet på etisk prövning gäller all forskning (i lagens mening) som uppfyller något av de villkor som specificeras i Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Nedan kan du läsa mer om vad detta innebär.

Forskningsbegreppet

All kunskapsinhämtning utgör inte forskning i lagens mening. Normalt sett räknas exempelvis inte studentarbeten och myndighetsinterna utvärderingar som forskning. Men det finns undantag.

Om studien förväntas att publiceras i ett vetenskapligt sammanhang eller ingå i en avhandling, så räknas den normalt sett som forskning. Centrala etikprövningsnämnden har förtydligat detta forskningsbegrepp.

Om lagens krav

Etikprövningslagen specificerar vilken forskning som behöver genomgå etikprövning. Ett jakande svar på någon av nedanstående frågor, innebär att forskningen är tillståndspliktig:

Innefattar forskningen behandling av personuppgifter som rör

 • ras eller etniskt ursprung?
 • politiska åsikter?
 • religiös eller filosofisk övertygelse?
 • medlemskap i fackförening?
 • hälsa eller sexualliv?
 • lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden?

Innebär forskningen ett fysiskt ingrepp

 • forskningspersonen (den levande person forskningen avser)?
 • en avliden människa?

Utförs forskningen enligt en metod som

 • syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt?
 • innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt?

Avser forskningen studier på biologiskt material som har tagits

 • från en levande människa och kan härledas till denna människa?
 • för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa?

Observera att det inte spelar någon roll om forskningspersonerna samtyckt till forskningen eller behandlingen av personuppgifterna. Om svaret är ja på någon av ovanstående frågor, så ska etikprövning ske. 

Etikprövningslagen

Sidansvarig:

Har du frågor?

Har du frågor som gäller det forskningsetiska regelverket? Som anställd vid Lunds universitet kan du då vända dig till forskningsetik [at] lu [dot] se.

Etikprövningsnämnden

Vill du komma i kontakt med Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Kontaktuppgifter till deras kansli hittar du på deras hemsida.

REPN i Lund