Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Personuppgifter och biologiskt material

I viss forskning analyseras enbart tidigare insamlat material. Det kan röra sig om registerbaserade studier eller studier på biobanksmaterial. Forskning som enbart inbegriper behandling av känsliga personuppgifter eller analys av biologiskt material (som kan spåras till en person) måste visserligen genomgå etisk prövning, men däremot gäller inte per automatik kravet på informerat samtycke. 

Om sådan forskning bedöms angelägen så har Etikprövningsnämnden möjlighet att godkänna den trots att forskningspersonerna inte kommer att informeras och samtycka. Så kan ske om det bedöms praktiskt ogörligt att informera och inhämta samtycke från forskningspersonerna, som exempelvis är fallet i studier som inbegriper uppgifter eller vävnad från tusentals forskningspersoner.

Observera att det är Etikprövningsnämnden – inte forskarna själva – som avgör när antalet forskningspersoner är för stort för att samtycke ska kunna inhämtas. Nämnden har även möjlighet att ställa krav på kompensatoriska åtgärder, så som att forskarna informerar om studien via någon dagstidning och då inkluderar kontaktuppgifter ifall någon forskningsperson vill dra sig ur studien (så kallad opt-out).

Sidansvarig:

Personuppgiftsombud

Johanna Alhem
Sektionen ledningsstöd, HS
Paradisgatan 5 B
johanna [dot] alhem [at] rektor [dot] lu [dot] se
Tel: 046-222 09 85