Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Länkar

Flera myndigheter och organisationer informerar om forskningsetiska lagar och riktlinjer. Detta sker i tryckt form, via webbsidor och upplysningstjänster. Nedan hittar du länkar till sådant material.

Allmän information

Vetenskapsrådet driver sedan många år webbsidan Codex som innehåller översiktsartiklar, länkar och mycket annat. 

Det går även att kostnadsfritt ladda ner Vetenskapsrådets skrift God forskningssed. Skriften rör etiska aspekter på hela forskningsprocessen.

ALLEA har publicerat riktlinjer gällande godforskningssed.

Personuppgifter i forskningen

Tillsammans har flera svenska myndigheter tagit fram en översikt om personuppgifter i forskningen.

Den som använder kvalitetsregister i sin forskning kan ha stor hjälp av Socialstyrelsens registerservice.

Statistiska centralbyrån informerar på sin hemsida om hur man som forskare ska gå tillväga när man begär att få ta del av SCBs samlingar för forskningsändamål.

Karolinska institutet driver en informationssida för forskare med intresse för befolkningsbaserade registerdata.

Biobanksforskning

Sveriges kommuner och landsting driver en hemsida med information om biobanker. 

På IVOs (Inspektionen för vård och omsorg) hemsida finns relevanta blanketter samt information om reglerna för upprättandet och avslutandet av en biobank samt om reglerna för överlåtande av prover från biobank.

Etisk prövning

På etikprövningsnämndens hemsida kan man läsa mer om etikprövningsförfarandet. Där finns även kontaktuppgifter till de olika nämndernas kanslier.

Sidansvarig:

Har du frågor?

Har du frågor som gäller det forskningsetiska regelverket? Som anställd vid Lunds universitet kan du då vända dig till forskningsetik [at] lu [dot] se.